De lessen theorie zijn niet verplicht.

Deze lessen helpen om een beter inzicht te verkrijgen in de thema's die tijdens de instrumentles aan bod komen. Studenten die de les theorie gevolgd hebben, werken aan een hoger leertempo tijdens hun les instrument.

Muziektheorie in modules:


Deze modules geven een beknopt overzicht van notenleer en muziektheorie.

De nadruk ligt niet op klassikaal oefenen en herhalen. Wél is het de bedoeling om een grondig inzicht te verwerven en een globaal overzicht te hebben van muziektheorie.


Deze cursus kan gevolgd worden:

          -zonder instrumentles


          -alvorens het volgen van instrumentles


          -na het volgen van instrumentles


          -tijdens het volgen van instrumentles


        -door iedereen, ook ouders en studenten van andere scholen zijn welkom


Na de 1ste module is het mogelijk om door te stromen naar module 2.


module 1 volwassenen - jongeren


10 lessen vanaf 24 november 2017

vrijdag van 17u00-17u50 wekelijks behalve kerstvakantie

lokatie Durletstraat 8, 2018 Antwerpen

kostprijs € 239


module 2 volwassenen - jongeren


10 lessen vanaf 20 april 2018

vrijdag van 17u00-17u50 wekelijks behalve kerstvakantie

lokatie Durletstraat 8, 2018 Antwerpen

kostprijs € 239


module 1 kind


8 lessen vanaf 13 september 2017

woensdag 13u30-14u15 wekelijks behalve schoolvakantie

lokatie Durletstraat 8, 2018 Antwerpen

kostprijs € 98


module 2 kind


8 lessen

woensdag 13u30-14u15

lokatie Durletstraat 8, 2018 Antwerpen

kostprijs € 98