Home

FAQ

Afspraak

Tarieven

Leerlingen die baat hebben bij extra zorg en structuur zijn welkom om zich in de één-op-één sessies in Mrs. Parker School te herbronnen.

Hier is ervaring en expertise voor individuele trajecten van leerlingen met zorgnoden. Daarbij is er flexibiliteit, kleinschaligheid en openheid voor elk gesprek.

Hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen volgen hier een persoonlijk traject in muziek (zie meer info op de pagina over de lessen voor hoogbegaafden).

Ben je hoogsensitief, heb je zorgen binnen het autismespectrum, ben je perfectionistisch, gevoelig aan groepsdynamiek of heb je een leerstoornis? Wees vooral jezelf tijdens je muziekles die bij je past.


Hobby

We focussen op je sterktes en talenten om van daaruit je eigen tempo en accent op je gitaarles, drumles, ukelele les of notenleer te leggen. Dit is mogelijk omdat er geen vast leerplan is en vanuit een expertise voor autisme, hoogbegaafdheid en andere zorgnoden.

Je volgt individuele lessen, dat wil zeggen één leerling per les. Elke les duurt 45 min.


Wat   Individuele lessen gespecialiseerd privé onderwijs voor gitaar, drummen, ukelele of notenleer.

Instappen tijdens het jaar is steeds mogelijk. Je kan voor een korte of voor een lange periode les volgen. Het intakegesprek is gratis.

Wanneer   Een flexibele planning of een vast wekelijks moment.

Voor een hobby-traject is dit op een weekdag buiten de schooluren.

Voor een zorgtraject tijdens de schooluren wordt de afwezigheid op je school gewettigd met 'code P' na akkoord van de directie van je eigen school.

Waarom   Een opstart tot een positieve hobby en leerervaring waarin welbevinden en interesse centraal staan.

Voor wie   Kinderen tot volwassenen.


Traject tijdens de schooluren


Dit is een aanvullend onderwijs-traject met focus op muziek een schoolproblematiek te voorkomen of verminderen.

Om participatie aan het reguliere schoolleven te bewaren of herstellen, is de hoogbegaafde leerling hier welkom om op wekelijkse basis zichzelf te kunnen zijn door te leren, praten, doen en denken vanuit de eigen leefwereld. Daarin word je gestimuleerd vanuit een diep respect voor de eigenheid en interesses.

Door de afwezigheid van peer pressure valt concurrentie met anderen helemaal weg. Er is geen nood om te concurreren met anderen, ook niet voor punten want hier werken we niet met een puntensysteem. Zo ontstaat er een relatie tussen de leerling en het leeronderwerp zelf. Een positieve en waarachtige leerattitude heeft zo ruimte om te groeien.

We leren in een context van gelijkwaardigheid tussen docent en leerling. Het momentum van intrinsieke nieuwsgierigheid wordt benut om de volgorde van leer-onderwerpen aan te vatten.

Werken aan het cognitieve in coördinatie met het motorische geeft meestal een zeer grote voldoening voor het kind of de jongere.


De motivatie vinden in een creatief traject kan het zelfvertrouwen en het welbevinden sterk vergroten.

Mrs. Parker School staat open voor dialoog met leerling, ouder, schooldirectie, arts en CLB.


Wat   1 schooljaar, 30 lessen een-op-een onderwijs. Instappen tijdens het jaar mogelijk.

Wanneer   Vast wekelijks moment, onderling te bepalen.

Voor een hobby-traject is dit op een weekdag buiten de schooluren.

Voor een zorgtraject tijdens de schooluren wordt de afwezigheid op je school wordt gewettigd met 'code P' na akkoord van de directie van je eigen school.

Voor wie   Leerling uit basis- of secundair onderwijs.

Lesgeld   220,00/ maand gedurende 9 maanden

Intakegesprek   gratis
Zorg

google69b4a616f89ec297.html