De lessen theorie zijn niét verplicht.

Deze lessen helpen om een beter inzicht te verkrijgen in de thema's die tijdens de instrumentles aan bod komen. Studenten die de les theorie gevolgd hebben, werken aan een hoger leertempo tijdens hun les instrument.

Muziektheorie in modules:

Deze modules geven een beknopt overzicht van notenleer en muziektheorie.

De nadruk ligt niet op klassikaal oefenen en herhalen. Wél is het de bedoeling om een grondig inzicht te verwerven en een globaal overzicht te hebben van muziektheorie.


Deze cursussen kunnen gevolgd worden:

          -zonder instrumentles


          -alvorens het volgen van instrumentles


          -na het volgen van instrumentles


          -tijdens het volgen van instrumentles


        -door iedereen, ook ouders en studenten van andere scholen zijn welkom


Na de 1ste module is het mogelijk om door te stromen naar module 2.


module 1 volwassenen - jongeren

8 lessen

kostprijs € 195


module 2 volwassenen - jongeren

8 lessen

kostprijs € 195


module ' notenleer voor drummers'

8 lessen

kostprijs € 195