Home

FAQ

Afspraak

Tarieven

In het verrijkend Traject Hoogbegaafd kan het hoogbegaafde kind of de jongere zich tijdens de een-op-een sessies in Mrs. Parker School herbronnen.

In plaats van méér schoolwerk of verdieping van steeds weer hetzelfde (wiskunde, geschiedenis), doen we hier iets totaal nieuws. We verkennen en verdiepen in het domein muziek.

Kies je voor drums, dan vind je je weg in ritmische uitdieping, maatsoorten, patroonontwikkeling en meer. Kies je voor gitaar of ukelele, dan koppel je de fascinerende wereld van harmonieleer aan inzicht en kennis, toegepast op het fretboard.


Een hoogbegaafde leerling voelt zich vaak niet gelukkig op school, met onderpresteren, verveling, lichamelijke klachten en gedragsveranderingen tot gevolg. Het zich constant aanpassen aan de belevingswereld van de klasgroep kan extreem uitputtend zijn.


Om participatie aan het reguliere schoolleven te bewaren of herstellen, is de hoogbegaafde leerling hier welkom om op wekelijkse basis zichzelf te kunnen zijn door te leren, praten, doen en denken op eigen niveau. Daarin word je gestimuleerd vanuit een diep respect voor de eigenheid en interesses.

Door de afwezigheid van peer pressure valt concurrentie met anderen helemaal weg. Er is geen nood om te excelleren voor anderen, ook niet voor punten want hier werken we niet met een puntensysteem. Zo ontstaat er een relatie tussen de leerling en het leeronderwerp zelf. Een positieve en waarachtige leerattitude heeft zo ruimte om te groeien.


We leren in een context van onderwijs met gelijkwaardigheid tussen docent en leerling. De leerling ervaart de diepgaande kennis van de docent en wordt getriggerd tot het stellen van meer vragen. Dit is een natuurlijke vorm van autoriteit waarnaar de hoogbegaafde leerling vaak verlang en nood aan heeft. Vanuit de ruimte voor gedachten die mogen afdwalen ontstaat vervolgens creativiteit en beleving. Het momentum van intrinsieke nieuwsgierigheid wordt benut om de volgorde van leer-onderwerpen aan te vatten.


Werken aan het cognitieve in coördinatie met het motorische geeft meestal een zeer grote voldoening voor het kind of de jongere.


De motivatie vinden in een verrijkend traject kan het zelfvertrouwen en het welbevinden sterk vergroten.


Mrs. Parker School staat open voor dialoog met leerling, ouder, schooldirectie, arts en CLB.
Praktisch


Wat   1 schooljaar, 30 lessen een-op-een onderwijs. Opstarten tijdens het schooljaar mogelijk.


Wanneer   Vast wekelijks moment tijdens de schooluren, onderling te bepalen. De afwezigheid op school wordt gewettigd met 'code P' na akkoord van de directie van je eigen school.


Waarom   Een aanzet tot een positieve leerattitude en leerervaring, verrijkingsleerstof om schoolmoeheid te voorkomen, of om opnieuw zin en structuur te geven voor wie naar school gaan tijdelijk niet meer lukt.


Voor wie   Hoogbegaafde leerling uit basis- of secundair onderwijs.

(kleuter- of hoger onderwijs is bespreekbaar na intakegesprek. Een leerling met een ander profiel (autisme, leerstoornissen, burnout,...) en een gelijkaardige nood voor een individueel traject tijdens de schooluren in akkoord met de directie van de school, is hier evenzeer welkom.)


Lesgeld   220,00/ maand gedurende 9 maanden


Intakegesprek   gratis
> Ook kan drummen, gitaar of ukelele de basis vormen voor een buitenschoolse hobby voor hoogbegaafde volwassene of kind. Lees daarover alles op de pagina's over de reguliere lessen en de pagina over zorg.
Traject Hoogbegaafd

google69b4a616f89ec297.html